Spolek rodičů

Kontakt

Předseda spolku: Tomáš Horák
Místo-předsedkyně: Mgr. Hana Pacíková
Revizor spolku: Ing. Marie Dostálová
Pokladník spolku: Katka Chytilová
Ostatní třídní důvěrníci

Adresa spolku: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56, 76861 Bystřice pod Hostýnem

Univerzální spolkový e-mail: spolekrodicuemail.cz  (Vaši zprávu obdrží všichni aktuální třídní důvěrníci !)

Bankovní spojení: ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna, Bystřice p.H., číslo účtu: 267948458/0300

IČ / registrace: 26992752 / KS Brno, oddíl L, č. vl. 10983

 

Stanovy spolku
Platné stanovy     


Podpořené projekty

 - Každoroční pravidelné:
Organizace společenského plesu Foto 2018

      (termíny plesů: 15.2.2019)
Mikulášská nadílka (drobný dárek pro všechny žáky a na 1. stupni včetně návštěvy Mikuláše ve třídách)
Obnovení tradice Dne učitelů (návštěvou, kytičkou a osobním poděkování přímo v hodině se snažíme napomoci zvýšení prestiže učitelů)
Spoluúčast při vyřazování deváťáků
Pravidelné příspěvky na školní výlety jednotlivých tříd
Pravidelné příspěvky na vzdělávací akce dle rozhodnutí vedení školy
Podpora pobytových lyžařských kurzů 7.tříd  

 

- V roce 2017:

Vybavení učebny hudební výchovy na I.stupni

Spolúčast ma oslavách 120 let školy

Vydání kalendáře k výročí

 

- V roce 2016:

Dokončení instalace úložných boxů (4.třídy), nyní jsou boxy ve všech třídách II.stupně

 

- V roce 2015:

Organizace společenského plesu 21.2.2015
Vybavení dalších dvou tříd úložnýmy boxy.
Spoluúčast na oslavách čtyřicátin Vrabčáků
"Křtiny" sochy trola Stoupy na I.stupni
Gratulace Zlatému Amosovi
Spolufinancování akce "Mobilní planetárium" 

 - V roce 2014:

Spolufinancování akce "Mobilní planetárium"
Spolufinancování jazykového programu
Spoluúčast na vybavení jazykové učebny II.stupeň
Zakoupení didaktických pomůcek pro I.stupeň (doprava)
Vybavení dvou tříd úložnýmy boxy pro žáky (spoluúčast sponzora)

- V letech 2009 - 2013
Vybavení počítačové učebny
pro 1. stupeň
Vybudování víceúčelového vybavení školního dvorku pro školní družinu
Zakoupení hudebních pomůcek pro muzikoterapii (program Družiny)
Rozšíření neplacených parkovacích míst na parkovišti u kostela
pro rodiče žáků 1. stupně
Iniciování a spolufinancování kamerového systému pro strategická místa ZŠ – vchody do budov pro 1. a 2. stupně a pro školní družinu
Příspěvek na doplnění sportovního vybavení
Zakoupení knih pro 1. stupeň
Zakoupení elektronického systému evidence strávníků školní jídelny a čipů pro vstup do budovy 1. stupně
Zakoupení chladicího boxu pro školní kuchyni

 

Pravidla podpory ZŠ

Platná pravidla

Zápisy ze schůzí

 

Školní rok 2018/2019:

8.1.2019

Školní rok 2017/2018:

20.9.2017 14.11.2017

Školní rok 2016/2017:

20.9.2016, 15.11.2016, 17.1.2017, 2.5.2017

Školní rok 2015/2016:

25.5.201617.9.2015 , 19.11.201520.1.2016 , 23.3.2016

Školní rok 2014/2015:

6.1.2015 , 19.3.2015 , 24.9.2014 , 18.11.2014 - schválení stanov, 18.11.2014 - provozní , 

Školní rok 2013/2014:

5.6.2014 , 26.3.2014 , 28.1.2014 , 18.11.2013 , 

Školní rok 2012/2013:

19.4.2013 , 10. 1. 2013 , 29. 11. 2012 , 4. 10. 2012 , 

Školní rok 2011/2012:

19. 4. 2012 , 28. 2. 2012 , 26. 1. 2012 , 23. 11. 2011 , 27. 9. 2011