logo_irop_a_mmr.jpg [JPG, 1,015.21 kB]

 

Projekt „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015060) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rekonstrukce učebny fyziky a chemie a modernizace přípravny.

projektfyzika.jpg [JPG, 105.22 kB]