Provoz školní družiny

 

 

 

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

 

 

 

Provoz školní družiny
RANNÍ: 6.00 hod. – 7.25 hod.
  pondělí – pátek
ODPOLEDNÍ: 11.25 hod. – 16.00 hod.
  (v pátek do 15.45 hod.)

 

Umístění tříd ŠD:

 

SOVIČKY

Ranní oddělení ŠD

ZŠ dole u automatu na mléko vpravo - stejné jako oddělení Hříbci

  KAŠPÁRCI

Třída 1.C  – p. vychovatelka Hana Kukačková 

ŠD – nahoře vlevo – třída 1.C 

STONOŽKY
 

Třídy 1.B a 2.A – p. vychovatelka Petra Skupníková

ŠD – nahoře vpravo třída 1.B  

HŘÍBCI  
 

Třídy 1.A a 2.B  – p. vychovatelka Mgr. Lenka Stočková 

ZŠ dole u automatu na mléko vpravo    

 

E-mailová adresa školní družiny: druzinazsmasa.cz 

 

Žádost o odhlášení dítěte ze školní družiny - žádost

Uvolňování žáků ze školní družiny - žádost

Odchody do kroužků ze školní družiny - žádost  

Zápisní lístek do školní družiny