Provoz školní družiny

 

 

 

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

 

 

 

Provoz školní družiny
RANNÍ: 6.00 hod. – 7.25 hod.
  pondělí – pátek
ODPOLEDNÍ: 11.25 hod. – 16.00 hod.
  (v pátek do 15.45 hod.)

 

Umístění tříd ŠD:

 

SOVIČKY

Ranní oddělení ŠD

ZŠ dole u automatu na mléko vpravo - stejné jako oddělení Hříbci

  KAŠPÁRCI

Třídy 1. A a 2. C – p. vychovatelka Hana Kukačková 

ŠD nahoře vlevo - třída 2.B

STONOŽKY
 

Třídy 1. B a 2.B – p. vychovatelka Petra Skupníková

ŠD nahoře vpravo - třída 1.B

HŘÍBCI  
 

Třídy 1.A, 1. B a 2. A – p. vychovatelka Mgr. Lenka Stočková 

ZŠ dole u automatu na mléko vpravo    

 

E-mailová adresa školní družiny: druzinazsmasa.cz 

 

Žádost o odhlášení dítěte ze školní družiny - žádost

Uvolňování žáků ze školní družiny - žádost

Odchody do kroužků ze školní družiny - žádost  

Přihláška do školní družiny