Hrou pro radost

 

Hrou pro radost

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

 

 

Provoz školní družiny
RANNÍ: 6.00 hod. – 7.25 hod.
  pondělí – pátek
ODPOLEDNÍ: 11.25 hod. – 16.00 hod.
  (v pátek do 15.45 hod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění tříd ŠD:

 

SOVIČKY
Sovičky

Ranní oddělení ŠD - 1. a 2. třída

ŠD nahoře vlevo - stejné jako oddělení Stonožky

 

SLUNÍČKA
Sluníčko

Ranní oddělení ŠD - 3. až 5. třída

ZŠ dole u automatu na mléko vpravo - stejné jeko oddělení Hříbci

KAŠPÁRCI
Kašpárek

Třídy 1. B a 2. B – p. vychovatelka Hana Kukačková 

ŠD nahoře vlevo

tel.: 704 102 478

email: kukackova@zsmasa.cz

STONOŽKY
 Stonožka

Třídy 2.A, 2.B a 3.C – p. vychovatelka Petra Skupníková

ŠD nahoře vpravo

tel.: 704 102 483

email: skupnikova@zsmasa.cz

HŘÍBCI
Hříbci

Třídy 1. A a 2. A – p. vychovatelka Mgr. Lenka Stočková

ZŠ dole u automatu na mléko vpravo

tel.: 704 152 775

email: stockova@zsmasa.cz

VČELIČKY
 

oddělení ŠD Včeličky - u tělocvičny 

tel.: 797 621 797

Středisko volného času Včelín - Bystřice pod Hostýnem

 

 

 

Žádost o odhlášení dítěte ze školní družiny [PDF, 151KB] - žádost

Uvolňování žáků ze školní družiny [PDF, 146KB] - žádost

Odchody do kroužků ze školní družiny [PDF, 30KB]- žádost  

Přihláška do školní družiny [PDF, 204KB]