Naše škola je zapojena do individuálního projektu „Moderní škola IV“, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006157. Projekt je realizován z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon IV. Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a spolupráci s veřejností. Celkový rozpočet projektu činí 1 898 650 Kč.

 

 

 

eu_msmt_barevn_e_rgb.jpg [JPG, 238.89 kB]