Naše škola je zapojena do individuálního projektu „Moderní škola III“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020852. Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon III. Účelem bude využití ICT technologií ve výuce a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Předpokládaný termín zahájení projektu je 1. 9. 2021. Doba realizace projektu je do 30. 06. 2023. Celkový rozpočet projektu činí 853 242 .