Naše škola je zapojena do individuálního projektu „Moderní škola II“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015021. Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon II. Do realizace projektu se zapojí většina zaměstnanců školy a účelem bude vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT technologií ve výuce a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Předpokládaný termín zahájení projektu je 1. 9. 2019. Doba realizace projektu je do 31. 08. 2021. Celkový rozpočet projektu činí 1 668 526 .