Naše škola je již druhým rokem součástí realizace projektu: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM II registrační číslo: CZ. 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009127. Doba realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30.6.2022. Výstupy projektu: Aktualizace strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ a realizace aktivit spolupráce. Výše finanční podpory: max. 10 147 532,- Kč.
V rámci projektu se realizují na škole tyto aktivity: