Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě a správě techto stránek je v co nejvyšší míře kladen důraz na naplnění pravidel o přístupného webu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

 

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních.

 

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

 

Kontakt na správu webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu symersky@zsmasa.cz.