Skvělého úspěchu v okresním kole Olympiády v českém jazyce dosáhli naši dva žáci.

Aneta Janovská i Marek Kutěj prokázali výbornou úroveň jazykových a stylistických dovedností v mateřském jazyce a obsadili 3. a 4. místo.  Bodové ohodnocení první části olympiády bylo u některých studentů velmi těsné, velký vliv na celkové umístění měla tedy slohová práce.

Gratulujeme!

-emi-