Vážení rodiče,
provoz školy v období od 15. února 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.
Žáci 1. a 2. tříd pokračují v prezenční výuce.
Žáci 3. - 9. tříd se vzdělávají distančně.
O dalším vývoji a změnách ve vyučování vás budeme včas informovat.
Mgr. Alexandr Hrycík, ředitel školy