Vyúčtování úplaty za školní družinu do 31. 12. 2020
 
Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude zákonným zástupcům vrácena poměrná část úplaty za školní družinu.
 
U žáků 1. a 2. tříd  se jedná o částku 150,- Kč/ 120,- Kč/ 30,-Kč (1/2 října + 1/2 listopadu)
U žáků 3. - 5. tříd se jedná o částku 225,- Kč/ 180,- Kč/ 45,-Kč (1/2 října + celý listopad)
 
Částky se liší dle toho, zda dítě navštěvuje pouze ranní družinu, pouze odpolední družinu nebo obě dvě.