Vážení rodiče,

od pondělí 4. 1. 2021 bude pro žáky 1. a 2. tříd probíhat prezenční výuka. Vzdělávat se budou celé třídní kolektivy, které se nebudou vzájemně míchat. Děti musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole (tedy i ve třídě) roušku. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Místo hodin Tv se bude chodit ven i v nepříznivém počasí. Přizpůsobte tomu, prosím, oblečení dětí.

Žáci 1. ročníku končí každy den 11.35. (Budou již naobědvaní.)

Žáci 2. ročníku končí v Po, St a Pá 11.25 a jdou na oběd. V Út a Čt končí 12.35 a budou již naobědvaní.

Všechny děti, které byly přihlášeny ke stravování, mají přihlášený oběd. Pokud bude dítě ve škole nepřítomno, je nutno stravu předem odhlásit.

 

Školní družina bude fungovat v tomto režimu:

 

Ranní družina - denně od 6. 00 hod. do 7. 30 hod.

Děti ze třídy 1. A budou ranní aktivity provádět ve své družině u Kašpárků.

Děti ze třídy 1. B budou ranní aktivity provádět ve své družině u Stonožek.

Děti ze třídy 2. A budou ranní aktivity provádět ve své třídě 2. A (zde zůstanou i odpoledne).

Děti ze třídy 2. B budou ranní aktivity provádět ve své družině u Hříbků.

Dohled budou provádět paní vychovatelky - p. vych. Stočková, p. vych. Skupníková, p. vych. Kukačková a p. vych. Jakoubková, paní vych. Pechová

Rozdělení dětí v odpolední družině:

1.A - ŠD u Kašpárků - od 11. 40 hod. - p. vych. Kukačková - tel. 704 102 478

1.B- ŠD u Stonožek - od 11. 40 hod. - p. vych. Skupníková - tel. 704 102 483

2.A - zůstávají ve své třídě 2. A, ŠD dle rozvrhu, p. vych. Pechová - tel. 704 152 775

2.B. - ŠD u Hříbků, příchod dětí dle rozvrhu - p. vych. Stočková - tel. 704 152 775

Ukončení školní družiny -  PO - ČT - 16. 00 hod.,  PÁ  - 15. 45 hod. 

Pro dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy nebudou zatím organizovány žádné společné akce, zájmové aktivity budou probíhat v jednotlivých družinách (v rouškách), popř. venku, proto vás žádáme, aby děti měly teplé oblečení, na případné vycházky.

 

Mgr. Petr Krist, zástupce ředitele školy