Stejně, jako v předchozích letech, nám Tomáš A Radek Horákovi pomohli dotvořit vánoční atmosféru ve škole.

Děkujeme firmě Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. za dodání vánočních stromků do obou budov naší školy.