Informace o provozu školní družiny od 30. listopadu - po příchodu celého 1. stupně.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je nadále umožněn i provoz školní družiny. Není - li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny v ŠD zařadit žáky jednoho ročníku.

Z těchto důvodů budou žáci ve školní družině od 30. 11. zatím rozděleni takto:

 

Ranní družina - denně od 6. 00 hod. do 7. 30 hod.

Děti ze tříd 1. A a 1. B budou ranní aktivity provádět společně v družině u Stonožek.           

Děti ze tříd 2. A a 2. B budou ranní aktivity provádět v družině u Kašpárků.

Děti ze 3. tříd budou ranní činnosti provádět v družině u Hříbků.

Děti ze 4. tříd budou ranní činnosti provádět ve třídě 2. A (naproti ŠD Hříbci).

Děti z 5. tříd budou ve třídě 5. A - vedle družiny Hříbci.

Dozor budou provádět paní vychovatelky - p. vych. Stočková, p. vych. Skupníková, p. vych. Kukačková a p. vych. Mária Jakoubková.

 

Rozdělení dětí v odpolední družině:

1.A a 1. B budou společně ve školní družině u Stonožek – od 11. 40 hod. – kontakty:

p. vych. Skupníková - tel. 704 102 483, p. vych. Kukačková - tel. 704 102 478

 

2. A - zůstávají ve své třídě 2. A, ŠD dle rozvrhu, p. vych. Jakoubková - tel. 603 733 600

 

2. B. - ŠD u Hříbků, příchod dětí dle rozvrhu - p. vych. Stočková - tel. 704 152 775 (po dobu její nepřítomnosti bude v družině p. asistentka V. Pechová – tel. zůstává stejný)

 

Děti ze třídy 3. A - od p. vych. Kukačkové budou ve ŠD Kašpárci -  p. vych. Kukačková - tel. 704 102 478

 

Ukončení školní družiny -  PO - ČT - 16. 00 hod.,  PÁ  - 15. 45 hod.

 

Družina Včeličky :      - děti ze 3. tříd - v družině u Včeliček nad tělocvičnou

                                       - děti ze 4. tříd - ve třídě 5. B                              Kontakt: 797 621 797