Ředitelství školy oznamuje, že bylo ukončeno přijímací řízení do 6.ročníku pro školní rok 2020/2021. Řízení  proběhlo na základě pořadníku, zákonní zástupci přijatých žáků byli informováni.