Vážení rodiče,
konzultační schůzky žáků s učiteli 2.stupně budou zahájeny v pondělí 8.6.2020 a skončí 24.6.2020.
Tyto konzultace budou probíhat vždy v pondělí  pro přihlášené žáky 8.ročníku /1.-3.vyučovací hodinu/, v úterý pro žáky 6.ročníku /1.-4.vyučovací hodinu/ a ve středu pro žáky 7.ročníku /1.-2.vyučovací hodinu/.Časový rozvrh zvolených předmětů se žáci dozví od svých třídních učitelů. Distanční výuka pokračuje i nadále až do konce školního roku.

Mgr. Alexandr Hrycík

ředitel školy