1. červen patří pravidelně každý rok dětem, v tento den slaví svůj svátek.
I přes různá omezení, zákazy a příkazy jsme si DEN DĚTÍ užily i v naší současné školní družině.
Úkolem dětí bylo najít poklad s odměnami. Dárečky nedostaly děti jen tak zadarmo, musely splnit spoustu úkolů - skákat panáka, běhat po dvorku, skákat po schodech, zpívat písničky, luštit a namalovat obrázek na chodníku před ZUŠ. Poklad byl schovaný před školou, hlídal ho náš dřevěný Stoupa a dětem udělal velkou radost.