Informace pro rodiče a žáky 1. stupně k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 25. 5. 2020

Informace pro rodiče a žáky 1. stupně k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 25. 5. 2020

 

Cesta do školy a zpět

 

Příchod ke škole, pohyb před školou a vstup do budovy

 

Čestné prohlášení

 

V budově školy

 

Ve třídě

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 

Poskytování školního stravování

 

Různé

 

V Bystřici pod Hostýnem, 7. 5. 2020            Mgr. Alexandr Hrycík, ředitel školy

 

čestné prohlášení    

přihláška.doc, přihláška.pdf

informace pro rodiče a žáky