Informace pro zákonné zástupce, kteří projevili zájem přihlásit své děti do 6.ročníku pro školní rok 2020/2021 a jejich dítě není žákem naší školy.
 
Vážení zákonní zástupci,
rozhodnutí o přijetí žáků do 6. ročníku (těch, kteří nejsou žáky naší školy v letošním 5.ročníku) bude vydáno dle pořadníku po ukončení přijímacího řízení na víceletá gymnázia,
kdy budeme vědět, kolik je volných míst.