Informace k zápisu do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhne v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020.

 

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

Na základě opatření, které vydalo MŠMT, se v letošním roce uskuteční zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky naleznete na webových stránkách školy www.zsmasa.cz (Ke stažení) nebo jste je obdrželi při besedách ve školkách.

 

Žádost s přílohami je možné doručit do školy v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020 následujícími způsoby:

 

K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné připojit:

 

(Pokud jste tato doporučení nestihli vyřídit, doručte žádost bez příloh. Přílohy dodáte, až Vám to současná epidemiologická situace umožní. Nejpozději však do začátku školního roku 2021/2022).

 

K plnění povinné školní docházky lze zapsat i dítě, které 6 let dosáhne po 31. 8. 2020. Pokud dítě dosáhne 6 let v době 9 - 12/2020, je nutné doložit k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne 6 let v době 1 - 8/2021, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

 

Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy.

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen u vstupů do budovy 1. stupně od pondělí 18. května.

 

Pokud to situace dovolí, rádi bychom po ukončení mimořádných opatření uspořádali setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy a učiteli.

 

V případě dotazů či nejasností mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu zastupce@zsmasa.cz.

 

                                                                                                                                                              Mgr. Petr Krist, zástupce ředitele školy