Sdělení rodičům o komunikaci mezi učiteli a žáky po dobu nepřítomnosti žáků ve škole

Učitelé 2. stupně budou předávat učivo zasíláním na známé e-mailové adresy žáků (rodičů). Proto prosíme rodiče žáků, aby zaslali e-mailové adresy do kanceláře školy na adresu kancelar@zsmasa.cz

Někteří učitelé již komunikují se svými žáky prostřednictvím sociálních sítí. Ostatní informace můžete získat od učitelů prostřednictvím jejich pracovních e-mailů umístěných na stránkách školy v sekci Kontakty. Také Vás prosíme, aby si žáci předávali informace mezi sebou.