Úkoly pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

Vaše děti obdržely od vyučujících úkoly pro nejbližší dny.

V případě delšího uzavření školy budou úkoly pro jednotlivé třídy průběžně doplňovány na této stránce nebo Vám budou zasílány prostřednictvím e-mailů.

Vašeho učitele můžete rovněž kontaktovat přes e-mail uvedený v kontaktech.

Děkujeme za spolupráci při domácím vzdělávání.

Mgr. Petr Krist

 

1.A

Týden od 23. – 27.3 2020

M           dodělat str. 13, dále str. 18-23

Čt           písmeno B,b            - slabikář str. 58-61

                                               - pracovní sešit str. 32-34

Psaní     str. 24-27, trénování diktátů, přepisů

Doporučuji i nadále jet v režimu každý den čtení, psaní, počítání J.

Prosím rodiče, kteří se mnou ještě nejsou ve spojení, aby se mi ozvali na mailovou adresu: talachova@zsmasa.cz . Pokud nemáte možnost spojit se mailem, ozvěte se mi na telefon (SMS, WhatsApp, Messenger) a domluvíme se, co dál. Pevné zdraví a nervy! Renata Talachová, tř. učitelka

 

1.B

23.3.-27.3.
Slabikář: s. 60+ 62 (s. 61 si necháme na Velikonoce)
Slabikář pracovní sešit: s. 33-35
Písanka: s. 25-28
Matematika: s. 20, 22+23
+ sloupečky aktivita
 
30.3.-3.4.
Slabikář: 63-64
Slabikář pracovní sešit: s. 36-38
Písanka: s. 29,38,39,30 (až k písmenku Ž)
Matematika: s. 24-26 
+ sloupečky aktivita
 
6.4.-10.4. (čtvrtek a pátek velikonoční prázdniny)
Slabikář: s. 65, 61+66 (Velikonoce)
Slabikář pracovní sešit: s. 39
Písanka: s. 31-33
Matematika: s. 27-28
+ sloupečky aktivita
Prvouka: s. 31-32
Prosím rodiče, kterým nepřišla e-mailová zpráva, ať se mi ozvou na mé telefonní číslo.
 

2.A

Český jazyk:  uč.str.:72, 73 – projít ústně nebo na folii

Písanka:  str. 10, 11

Čtení: zvolená kniha

Matematika:  pracovní sešit str. 25 – 28

Prvouka: opakování     uč. str. 43, pracovní sešit str. 33 

 
učivo na týden 23.3.- 27.3.
Český jazyk:
PS str.13 - 15 - vše si pečlivě zdůvodňujte tak, jak jsme to dělali ve škole
Písanka : str. 14, 15
Čtení: pokud jsi dočetl jednu knihu, najdi si jinou. Snaží se číst denně alespoň jednu stránku. Až přijdete do školy, budete o přečtený knihách vyprávět.
Prvouka :
Procvičuj ukazování a čtení ručičkových i digitálních hodin.
Matematika : procvičujeme násobení a dělení 2,3, a 4 a sčítání a odčítání do 100 - na sloupečcích nebo na internetových stránkách, které jsou uvedeny na webových stránkách naší školy. Tam, kde jsou uvedeny úkoly jednotlivých tříd, ale srolujte až úplně dolů.
 

2.B

V českém jazyce pokračuj v učivu “párové souhlásky”.Najdeš je v růžové učebnici na straně 69 a 70.Vyzkoušej všechna cvičení zpaměti,nezapomeň si je správně odůvodnit .Napiš si diktát ze strany 70 , potom jej podle učebnice zkontroluj a případné chyby oprav.Vypracuj cvičení v pracovním sešitě na straně 8 a 9.
V prvouce trénuj hodiny, ručičkové i digitální.Až se vrátíme zpět do školy,budeme je procvičovat na tabletu, tak ať už je dobře poznáš.
No a čtení? Každý den alespoň jednu stránku textu z dětské knížky , kterou máš právě rozečtenou.Pokud rozečtenou nemáš,poraď se s rodiči a vyber takovou , která tě bude bavit.Až se zase sejdeme, knížku přineseš do školy a povíš nám , o čem jsi četl.
Sleduj školní vysílání v televizi.Tak ať se ti učení  v domácí škole daří! :-)
To ti přeje tvoje paní učitelka Pavla Dočkalová
 
V matematice budeme pokračovat v násobení a dělení 3.V PS je toto učivo na stránce 25  a 26.Je tam toho málo,požádejte rodiče ,prarodiče se kterými trávíš čas,aby ti dávali příklady na počítání zpaměti.Nezapominej procvicovat násobilku 2 a taky sčítání,odčítání a porovnávání  čísel.Príklady na toto učivo máš v PS:
24/8;9.  26/6,8. 30/5  32/1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14
 
V Čj pokračujeme v párových souhláskách PS str.10 - 14.V růžové učebnici procvičuj na straně71.
V prvouce dotrénuj hodiny , ať už je perfektně poznáš.
Pokračuj ve čtení své knížky,každý den alespoň stránku.Kdo zvládne víc, tím lépe.
Tento týden si dáme i kousek z písanky str.19 a 20.Není tam nic, co bychom se neučili,určitě to zvládneš.
Pracovní činnosti-pomáhej ochotně a s úsměvem rodičům , když je potřeba.
A ještě něco pro rodiče:děkuji všem , kteří zvládají kromě svých povinností i domácí vyučování.Vypadá to , ze se nám to učení doma prodlouží a my některé učebnice  a PS máme ve škole.Kdyby to bylo pro vás možné,nachystala bych dětem hromádky na úterý.Abychom se navzájem nepotkávali,byly by hromádky na lavičkách u školy -vchod od ZUŠ v úterý od 11 do12 hodin.Nemám představu,kdo z vás v tu dobu může.Pokud vám to v tuto dobu nebo tento den nevyhovuje,napište SMS nebo e-mail,domluvíme se individuálně...Ještě odpověď na častý dotaz ,zda máte nějak odesílat úkoly ke kontrole.Zatím určitě ne,nechceme vám přidávat další povinnost.Přeji pěkný večer .Pavla Dočkalová
 

3.A

Učivo na týden 23.3.- 27.3.

Čj: Částice, citoslovce – učebnice str. 65, 66 na fólii

Pracovní sešit str. 12, 13, sešit 65/1 ,66/1

Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po P – učeb. str. 74, 75 , vypsat k obrázkům do Pomocníčku

Pracovní sešit str. 17 dokončit, str. 18 celá, sešit 74/4 a 75/4

 

Sl: Popis pracovního postupu – podle cv.3 z učebnice str. 62 vypracuj slohovou práci a zkus to pod dohledem dospělé osoby upéct

“Můj první upečený koláč“

Osnova:          1. Proč jsem si jej vybral/a

  1.   Suroviny, které potřebuji
  2.   Jak postupuji
  3.   Závěr – zda se mi dílo podařilo

Prosím o zaslání práce na můj e-mail lidmilova@zsmasa.cz. Můžeš zkusit napsat to na počítači nebo v ruce a ofotit a poslat

Ps: Písanka str. 16, 17

Čt: Denně přečíst 2 stránky ze své vybrané knížky

M: Pamětné odčítání – opakování a doplnění,  učebnice  str.94, 95 fólie, sešit 94/4 , 95/9

 (zápis, výpočet, zkouška, odpověď)

Písemné odčítání str. 97, na papír pouze výsledky, u slovních úloh uvést příklad, sešit 97/5 – 3 sloup + výsledky zaokrouhli na 100

G: Rýsování kružnice str. 96 – zkusit na papír a ofocené poslat na můj e-mail lidmilova@zsmasa.cz

Prv: Nadzemní části rostlin – Tvary listů. Květy. Plody.  Učebnice str. 42, 43, 44

Pracovní sešit  str. 40, 41, 42/14. V příloze zasílám výpisky do červeného sešitu. Ty jsou možné nalepit a dokreslit do sešitu nebo opsat a domalovat do sešitu.

Aj: Napsat slovíčka UNIT 5

01. Pupil´s Book strana 55/ cvičení 1 (toto již máte vypracováno v sešitě ENGLISH, proto posílám řešení pro kontrolu):
 
Are you ready? Yes, I am.
No, I´m not. I´m tired.
 
Are you hot? Yes, I am.
I´m not hot. I´m hungry.
 
Are you tired?
No, I´m not. I´m happy.
 
Help! I´m scared.
It´s OK. It´s only you.
 
Do čtverečků doplnit tečku nebo otazník na konci věty.
 
02.Pupil´s Book strana 56/ cvičení 1 (písemně do sešitu ENGLISH):
mum, brother, sister, dad, baby, grandma, grandpa
 
03.Pupil´s Book strana 56/ cvičení 3 (písemně do sešitu):
Podle cvičení 1
 
This is his hat. - Toto je jeho čepice
That´s her hat - Tamto je její čepice
That´s her book - Tamto je její kniha
This is his book - Toto je jeho kniha
That´s her bag - Tamto je její taška
 
04.Pupil´s Book strana 57/ cvičení 4 (písemně do sešitu):
 
dog, fig, log, frog, wig
 
05.Workbook strana 45/ cvičení 1:
 
scared, hot, thirsty, angry, hungry
 
06.Workbook strana 45/ cvičení 2:
 
scared, aren´t, Are, hungry, kitten, They, frog
 
06.Workbook strana 46/ cvičení 1:
 
Zatrhněte pouze otázky (řešení: 1, 3, 5)
 
07.Workbook strana 46/ cvičení 2:
 
Hi, Tom.; Are you hungry?; No, I´m not.; Are you thirsty?; Yes, I am.
 
08.Workbook strana 47/ cvičení 3:
 
Naplánujte si Adventure Land story (zatrhněte si 4 libovolná přídavná jména)
 
09.Workbook strana 47/ cvičení 4:
 
Doplňte podle cvičení 3 (uvedu svoji variantu, vaše může být jiná):
 
Are you sad? No, I´m not.
Are you hot? Yes, I am.
Are you thirsty? No, I´m not.
Are you scared? No, I´m not.
 
Všechna tato cvičení už byste měli mít vypracovaná. Společně jsme je nekontrolovali, proto jsem napsal řešení. Překontrolujte si a případně opravte. Brzy zadám další DÚ.
 

 

 

3.B

  1. – 27. 3. 2020

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Přeji dětem i rodičům hodně zdraví a trpělivosti při učení. Gabriela Zdražilová, tř. učitelka

AJ

Učebnice – dokončování 4. lekce.

48-53 pročítat, překládat, využít slovníku nebo překladače, pokud bude nějaké slovíčko neznámé.

54 Říkej, čeho se bojíš? I´m scared of dogs/spiders/snakes etc.

55 tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí u slovesa BÝT (máme napsaný přehled ve školním sešitu ENGLISH )cnapř. You are tired. Are you tired? Yes, I am. No, I´m not. He is happy. Is he happy? Yes, he is. No, he isn´t.

56 cv.1 – říkej, koho vidíš na obrázku This is mum. This is grandma…, cv.3 – najdi věci na horním obrázku a doplň slova ze zeleného rámečku do vět.

Pracovní sešit:

41/2, 3 napiš o dvou kočkách na obrázcích-jakou mají barvu a jak se cítí-unavené, hladové, žíznivé atd.

42 najdi slova, která obsahují hlásku „o“ a zakroužkuj ji

42/3 - napiš počet školních předmětů.

43/1 – zakroužkuj správnou odpověď podle obrázku.

43/2 – doplň slovní spojení z šedého rámečku.

43/3 – odpověz podle sebe (today – dnes).

44/1 – přečti a přelož krátký rozhovor, spoj s obrázkem.

44/2 – doplň slova z šedého rámečku do textu.

44/3 – napiš podle sebe, jestli se bojíš daného zvířete, nebo ne….užikodpovědi: Yes, I am.  /No, I´m not.

s.45 opakování

46/1 – zatrhni pouze otázky, tázací věty.

46/2 – napiš správné věty, pozor na velká písmena, otazníky a tečky.

 

3.C

 informace o úkolech naleznete na https://priserky-zsmasa-cz.webnode.cz

AJ

Učebnice – dokončování 4. lekce.

48-53 pročítat, překládat, využít slovníku nebo překladače, pokud bude nějaké slovíčko neznámé.

54 Říkej, čeho se bojíš? I´m scared of dogs/spiders/snakes etc.

55 tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí u slovesa BÝT (máme napsaný přehled ve školním sešitu ENGLISH )cnapř. You are tired. Are you tired? Yes, I am. No, I´m not. He is happy. Is he happy? Yes, he is. No, he isn´t.

56 cv.1 – říkej, koho vidíš na obrázku This is mum. This is grandma…, cv.3 – najdi věci na horním obrázku a doplň slova ze zeleného rámečku do vět.

Pracovní sešit:

41/2, 3 napiš o dvou kočkách na obrázcích-jakou mají barvu a jak se cítí-unavené, hladové, žíznivé atd.

42 najdi slova, která obsahují hlásku „o“ a zakroužkuj ji

42/3 - napiš počet školních předmětů.

43/1 – zakroužkuj správnou odpověď podle obrázku.

43/2 – doplň slovní spojení z šedého rámečku.

43/3 – odpověz podle sebe (today – dnes).

44/1 – přečti a přelož krátký rozhovor, spoj s obrázkem.

44/2 – doplň slova z šedého rámečku do textu.

44/3 – napiš podle sebe, jestli se bojíš daného zvířete, nebo ne….užikodpovědi: Yes, I am.  /No, I´m not.

s.45 opakování

46/1 – zatrhni pouze otázky, tázací věty.

46/2 – napiš správné věty, pozor na velká písmena, otazníky a tečky.

 

4.A

G – str. 152/ cv. 1,2, str.153, cv./7,8.

M – procvičuj písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení – zkontroluj kalkulačkou.

str. 117/ 6,7, str. 119/ 7, str. 120/ 11, str. 121/ cv. 14,15, str.122/ 19,20.

Čj – str.65/ cv. 4 –opiš a urči slovní druhy, vypiš pod. jména urči vzory.

Zopakuj si, co jsou to slovesa str. 66/ cv. 1a,b.

str. 67/ cv. 1 ,vypiš složené tvary v bud.č do jednoho sloupečku,    minulý do druhého sloupečku, str. 67/ vypiš zvratná slovesa.

Pracovní sešit čj – až po stranu 13 všechny úkoly o pod. jménech, i souhrnná cvičení.

 

Úkoly od 23.3 - 31.3

Čj/ PS – str.14, vše podle zadání

ČJ  - str. 68 – pročíst celou stranu, umět časovat přehled o časování v přítomném čase.

cv.1 – procvičit ústně nebo na folii,

cv.2 – napsat do sešitu, vždy řekni, i podle kterého slovesa se časuje.

ČJ/PS – 15,16

Čt  - str. 98 – 101 / návaznost na Vl.

M

Str. 116 /cv.2,3 - zlomky – vystřihuj – skládej – vybarvuj – nalep do sešitu – zapiš jakou část jsi vybarvil ke každému obrázku.

Str. 117/ cv. 5 narýsuj kružnice, vystřihni – poskládej a vyznač 8 dílků- vybarvi podle zadání – nalep do sešitu – zapiš jakou část celku jsi vybarvil.

Procvičuj písemné sčítání, odčítání, násobení jednociferným i dvojciferným číslem, písemné dělení.

Geo – str. 114, 115/ pročti, podle zadání vypracuj do sešitu ge

Vl – str. 16.- 20. – pročíst, připravit si odpovědi na otázky str.17/1,2,3

        str. 19. – 2 – nakresli do sešitu, 3

        str. 20. – cv. b – vyznač úkoly 1 – 4

Zápis - nalep nebo opiš.

– str. 49 – 51 – pročíst, umět podle encyklopedie poznat živočichy a rostliny

Zápis - nalep nebo opiš a nakresli nebo nalep obrázky.

Aj

Učebnice:

119/2,3 – doplň slova podle obrázku a napiš do škol. sešitu English.

120,121 – přečti, přelož a vypiš neznámá slovíčka do našeho slovníčku.

122 – ústně na základě přečteného textu

123 – návrh ideálního pokojíčku….přečti si seznam Poppy-Poppy´s list a zkus udělat svůj vlastní.

Prac.sešit:

96/1 – zakroužkuj ve slovech „ck“….čteme jako „k“.

96/2 – napiš slova pod obrázek, zakroužkuj v nich „ck“.

96/3 – roztřiď slova na dvě skupiny: věci X osoby a vymysli i další, co znáš.

97/1 – podívej se na Samův pokoj, napiš krátké odpovědi o něm.

97/2 – ptej se a odpovídej – o Sářiném pokoji (označení X je pro zápornou odpověď).

98 – vynechte celou, uděláme společně ve škole.

99/1 – najdi slova a zakroužkuj.

99/2 – podívej se na obrázek, přečti odpovědi a napiš jednoslovní odpověď.

100/2 – naplánuj vlastní pokoj, zatrhni, který nábytek tam chceš mít.

100/3 – napiš odpovědi - otázky na tvůj pokoj.

101/4 – nakresli svůj ‚“ideální pokojíček“.

101/5 – doplň MAIL (za „to“ doplň, komu mail píšeš, k „subject“ doplň předmět mailu, takže „my bedroom“.

Mail začínáme jako dopis pozdravem a oslovením (např. Hi Jane! nebo Hello Jack!) a ukončujeme opět pozdravem a naším podpisem (např. Bye, Petra nebo See you soon, Petra).

 

 

4.B

Čj: učebnice s.64-67( co lze, na folii, 1 cvičení z každé strany napsat)
M:  opakovat z učebnice s.104,107, 108, procvičovat písemné +,-,.,:( zkoušky s kalkulačkou)
G: narýsovat do sešitu z učebnice s.152/1 a 2, 153/7,10,11
: opakovat si ústně podle otázek z učebnice s.51/1-5, učit se poznávat rostliny a živočichy žijící v parcích ( použít  encyklopedie,atlasy,internet), pročíst si stranu 52,53 v učebnici
Vl: Hravá vlastivěda s.7,8, učebnice s.12 - uč se odpovídat na otázky
Čt: nauč se vypravovat některou pověst ze starých pověstí českých a do sešitu Vl si k ní namaluj obrázek, 
dál pokračuj ve čtení své rozečtené knihy. Pokud nějakou knihu dočteš, zapiš si ji do čtenářského deníku

Aj

Učebnice:

119/2,3 – doplň slova podle obrázku a napiš do škol. sešitu English.

120,121 – přečti, přelož a vypiš neznámá slovíčka do našeho slovníčku.

122 – ústně na základě přečteného textu

123 – návrh ideálního pokojíčku….přečti si seznam Poppy-Poppy´s list a zkus udělat svůj vlastní.

Prac.sešit:

96/1 – zakroužkuj ve slovech „ck“….čteme jako „k“.

96/2 – napiš slova pod obrázek, zakroužkuj v nich „ck“.

96/3 – roztřiď slova na dvě skupiny: věci X osoby a vymysli i další, co znáš.

97/1 – podívej se na Samův pokoj, napiš krátké odpovědi o něm.

97/2 – ptej se a odpovídej – o Sářiném pokoji (označení X je pro zápornou odpověď).

98 – vynechte celou, uděláme společně ve škole.

99/1 – najdi slova a zakroužkuj.

99/2 – podívej se na obrázek, přečti odpovědi a napiš jednoslovní odpověď.

100/2 – naplánuj vlastní pokoj, zatrhni, který nábytek tam chceš mít.

100/3 – napiš odpovědi - otázky na tvůj pokoj.

101/4 – nakresli svůj ‚“ideální pokojíček“.

101/5 – doplň MAIL (za „to“ doplň, komu mail píšeš, k „subject“ doplň předmět mailu, takže „my bedroom“.

Mail začínáme jako dopis pozdravem a oslovením (např. Hi Jane! nebo Hello Jack!) a ukončujeme opět pozdravem a naším podpisem (např. Bye, Petra nebo See you soon, Petra).

 
Domácí příprava 23.3. - 29.3.
Čj: učebnice s.68-ústně
       PS 14, 15, 16
Sloh:napiš mi, pokud máš možnost a chuť mail, jak se ti daří, co děláš, když se neučíš, co čteš atd. na mail stavinohova@zsmasa.cz
Čt: každý den si čti svou rozečtenou knihu potichu, občas něco přečti nahlas mladším sourozencům nebo rodičům
M: s.109/15-20 na folii, 109/21 do sešitu( zk.s kalkul.)
      s.111/1-4 na folii, 111/5,6 do sešitu ( zk.s kalkul.)
G: podívej se na video na www.matyskovamatematika.cz
                                                 (výuková videa, geometrie pro 4.ročník, s.29),
      Pak v učebnici s.: 105/1-3 a 5 na folii, 105/4 do sešitu
                                         106/1-4 na folii, 106/5 do sešitu
Vl: učebnice s. 13,14 přečíst a KRÁTCE ZAPSAT do sešitu odpovědi 
      na otázky s.14/1-6, ( můžeš si namalovat obrázek)
      Hravá Vl: s.9
Dv: pokračuj v trénování testů a značek
Přeji pevné zdraví a těším se na shledání opět v naší třídě.🍀   J.Stavinohová    

 

 

 

5.A

ČJ -     uč. 87 – 92

            prac. s. str. 27 – 29

ČT -     str. 115 - 125

M -     uč. str. 107 – 112, G – str. 110

VL -     uč. str. 26 – 29

            prac. s. str. 15 a 18

PŘ -    uč. str. 56 – 57

            prac. s. str. 32

Aj

Slovíčka - Napište dopředu celou 4. lekci, postupně se je učte.

Učebnice

Do s. 47-pročíst, přeložit (používejte překladač/slovník)

Do sešitu školního-English přepište tabulky s. 69/4.3, 4.4, 4.5

42/1- přečti, přelož, vyprávěj ústně o sobě (v kolik vstáváš, co snídáš atd.)

Do škol.sešitu napiš cvičení: 43/3b, -doplň slovesa do vět ve správném tvaru, 43/5a-doplň slovesa v záporu, 45/5b – doplň správné pomocné sloveso

Pracovní sešit s.34, 35, 36, 37, 38/1,2

 

Inf - Poslat e-mail na adresu: symersky@zsmasa.cz

 

5.B

 Inf - Poslat e-mail na adresu: symersky@zsmasa.cz

 Další úkoly zadává třídní učitelka prostřednicvím e-mailů.

 

5.C

Aj

Slovíčka- Napište dopředu celou 4. lekci, postupně se je učte.

Učebnice

Do s. 47-pročíst, přeložit (používejte překladač/slovník)

Do sešitu školního-English přepište tabulky s. 69/4.3, 4.4, 4.5

42/1- přečti, přelož, vyprávěj ústně o sobě (v kolik vstáváš, co snídáš atd.)

Do škol.sešitu napiš cvičení: 43/3b, -doplň slovesa do vět ve správném tvaru, 43/5a-doplň slovesa v záporu, 45/5b – doplň správné pomocné sloveso

Pracovní sešit s. 34, 35, 36, 37, 38/1,2

Vl - prac. sešit - str. 8, 9, 10, 11 - používat mapu ČR      
Čt - přečíst nějakou knížku, nachystat si představení knihy (slovně představí v týdnu po Velikonocích)
Další úkoly zadává třídní učitelka prostřednicvím e-mailů.

Inf - Poslat e-mail na adresu: symersky@zsmasa.cz


- učebnice přečíst str. 51 - 52, PS str. 30, zodpovědět otázky v učebnici na straně 51 a poslat na e-mail prirodoveda5C@seznam.cz , do předmětu uveďte jméno a úkol 1. (23. - 29. 3)

- učebnice přečíst str. 53 - 55, PS str. 31 (30. 3.  – 5. 4.)

- učebnice přečíst str. 56- 57, PS str.32 (6. – 12. 4.)

- učebnice přečíst str. 58 – 59 (13. – 19. 4.)

- učebnice přečíst str. 60- 61, PS str. 33 (20. – 26. 4.)

- učebnice přečíst str. 62, PS str.34 – 35 (27.4.  – 5. 5.)

 

 

Webové stránky na další zábavné procvičování učiva:
 
www.skolasnadhledem.cz (kromě jiného i procvičování ČR - zadejte: Geografie, 4. roč. - Česko na mapě)
www.skolakov.eu
www.matyskovamatematika.cz (i s vysvětlením učiva)
www.veselachaloupka.cz
https://testi.cz (testy z AJ, ČJ, Př i s vyhodnocením)
www.umimeanglicky.cz (testy s vyhodnocením)
www.decko.cz (procvičování hravou formou)
www.mojecestina.cz
www.gramar.in
www.matika.in
 
 
A ještě jedna nabídka:
od pondělí 16. 3. bude Čt 2 každý všední den od 9 hodin vysílat pořad UčíTelka - pro každý ročník (1. - 5.) půl hodiny vyučování.