Úkoly pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

Vaše děti obdržely od vyučujících úkoly pro nejbližší dny.

V případě delšího uzavření školy budou úkoly pro jednotlivé třídy průběžně doplňovány na této stránce nebo Vám budou zasílány prostřednictvím e-mailů.

Vašeho učitele můžete rovněž kontaktovat přes e-mail uvedený v kontaktech.

Děkujeme za spolupráci při domácím vzdělávání.

Mgr. Petr Krist

 

1.A

Týden od 23. – 27.3 2020

M           dodělat str. 13, dále str. 18-23

Čt           písmeno B,b            - slabikář str. 58-61

                                               - pracovní sešit str. 32-34

Psaní     str. 24-27, trénování diktátů, přepisů

Doporučuji i nadále jet v režimu každý den čtení, psaní, počítání J.

Prosím rodiče, kteří se mnou ještě nejsou ve spojení, aby se mi ozvali na mailovou adresu: talachova@zsmasa.cz . Pokud nemáte možnost spojit se mailem, ozvěte se mi na telefon (SMS, WhatsApp, Messenger) a domluvíme se, co dál. Pevné zdraví a nervy! Renata Talachová, tř. učitelka

 

1.B

6.4.-10.4. (čtvrtek a pátek velikonoční prázdniny)

Slabikář: s. 65, 61+66 (Velikonoce)
Slabikář pracovní sešit: s. 39
Písanka: s. 31-33
Matematika: s. 27-28
+ sloupečky aktivita
Prvouka: s. 31-32
Prosím rodiče, kterým nepřišla e-mailová zpráva, ať se mi ozvou na mé telefonní číslo.
Další úkoly budou zadávány třídní učitelkou prostřednictvím e-mailu.
 

2.A

týden, tj. 30.3. – 3.4.

Český jazyk : uč. s .72, 73 – zopakuj si DĚ, TĚ, NĚ – háček píšeme až nad e,ě označuje měkkost předcházející hlásky

                        PS str.16, 17

Písanka : str.16, 17

Zkus si dělat zápisky na téma : Můj deník aneb Jak se mi žilo ve stavu nouze ( co významného jsi zažil, film, knížka, vycházka – co jsi viděl,co jsi musel mít na sobě, co jsi musel udělat, když jsi přišel z vycházky, mohli jste se setkávat s kamarády, telefonoval jsi  babičce, dědovi,mohli jste se navštěvovat ,pomáhal jsi  mamince šít roušky,péct koláč, pomáhal jsi tatínkovi- s čím, co jsi postavil ze stavebnice, co jsi maloval, jaké hry jsi hrál, bavilo tě to doma…).Na zvláštní papíry nebo do sešitu.

Budeme soutěžit o ten nejlepší. Na vítěze bude čekat odměna a zůstane ti památka, protože toto je výjimečná situace a snad se už ve tvém životě nebude opakovat.

Čtení :  pokračuj ve čtení knihy , každý den alespoň 1 stránku

Matematika : PS str. 29, 30

V příloze jsou typy slovních úloh, které řešíme ve 2. třídě. Ústně nebo na lísteček říkej nebo piš příklad, jak bys slovní úlohu řešil – procvičuj po celou dobu nepřítomnosti ve škole.

PAMATUJ :

Dané číslo zvětši   o 2        (3,4,5,6,7,…) MUSÍME  SČÍTAT     /    musíme přičíst    2   (3,4,5,6, 7,…)

Dané číslo zmenši o 2         3,4,(5,6,7,…) MUSÍME  ODČÍTAT /     musíme odečíst  2  (3,4,5,6,7,…)

Dané číslo zvětši      2 krát (3,4,5,6,7,…) MUSÍME  NÁSOBIT /     musíme násobit 2   (3,4,5,6,7,…)

Dané číslo zmenši    2 krát  (3,4,5,6,7,…)MUSÍME DĚLIT        /      musíme dělit      2   (3,4,5,6,7…)

V příloze je hra – násobilka, kterou jsme už hráli ve škole, můžeš si ji vytisknout a zahrát si ji se svým sourozencem nebo s rodiči.

Prvouka : učebnice str. 44

                                PS str.34, 35

Pokud máte doma jakákoliv semínka, zkus si je zasadit do květináče, kelímku nebo na záhonek , starej se o ně a pozoruj, jak rostou.

Pokud můžeš chodit na zahrádku nebo chodíš s rodiči na vycházky do přírody, sleduj, co se děje v přírodě,  jarní květiny a stromy, zvířátka a ptáky.

9 dnů před Velikonocemi si můžeš do misky zasít zrníčka obilí – osení.

Další úkoly budou zadávány třídní učitelkou prostřednictvím e-mailu.
 

2.B

V Čj pokračujeme v párových souhláskách PS str.10 - 14.V růžové učebnici procvičuj na straně71.
V prvouce dotrénuj hodiny , ať už je perfektně poznáš.
Pokračuj ve čtení své knížky,každý den alespoň stránku.Kdo zvládne víc, tím lépe.
Tento týden si dáme i kousek z písanky str.19 a 20.Není tam nic, co bychom se neučili,určitě to zvládneš.
Pracovní činnosti-pomáhej ochotně a s úsměvem rodičům , když je potřeba.
A ještě něco pro rodiče:děkuji všem , kteří zvládají kromě svých povinností i domácí vyučování.Vypadá to , ze se nám to učení doma prodlouží a my některé učebnice  a PS máme ve škole.Kdyby to bylo pro vás možné,nachystala bych dětem hromádky na úterý.Abychom se navzájem nepotkávali,byly by hromádky na lavičkách u školy -vchod od ZUŠ v úterý od 11 do12 hodin.Nemám představu,kdo z vás v tu dobu může.Pokud vám to v tuto dobu nebo tento den nevyhovuje,napište SMS nebo e-mail,domluvíme se individuálně...Ještě odpověď na častý dotaz ,zda máte nějak odesílat úkoly ke kontrole.Zatím určitě ne,nechceme vám přidávat další povinnost.Přeji pěkný večer. Pavla Dočkalová
Další úkoly budou zadávány třídní učitelkou prostřednictvím e-mailu.
 

3.A

M: Písemné odčítání- učebnice str. 98, 99 propočítat na papír, sešit 98/13- 2 sloupečky, 99/20- 2 sloupečky, u dvou příkladů proveď zkoušku, 99/16 (zápis, výpočet, zkouška, odpověď)

Geo: Rýsování kružnic různých poloměrů se společným středem (terč) – na střed papíru narýsuj bod S. Narýsuj kružnice o poloměrech 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm a 6cm tak, aby měly společný střed v bodě S (terč) a ofocené pošlete na můj e-mail lidmilova@zsmasa.cz

Prv: Houby- učebnice str. 45

Pracovní sešit str. 42/1. V příloze zasílám výpisky do červeného sešitu. Ty jsou možné nalepit a dokreslit do sešitu nebo opsat a domalovat do sešitu.

Aj: Zasláno emailem dne 25.3.

01.Workbook strana 121/ cvičení 1

02. Vypsat slovíčka UNIT 5 (jejich výslovnost se dá poslechnout na Google překladači) a naučit se je

03.Workbook strana 48/ cvičení 1 a 2

 

Řešení (nejdříve vždy doplňte a teprve poté zkontrolujte a případně si opravte chyby):

WB 121/1: 1.I´m happy; 2.I´m not hungry; 3.She is tired nebo She´s tired; 4.They are not thirsty nebo They aren´t thirsty; 5.Yes, I am; 6.Are you sad? No, I´m not.

WB 48/1: 1.swim; 2.sing; 3.jump; 4.kick; 5.ride a bike; 6.catch; 7.throw; 8.climb

WB 48/2:

catch kick climb

throw jump swim

Pro kluky a holky, kteří by chtěli ještě navíc procvičovat, přikládám pracovní listy (Skupinová práce 16/1-6).

Pokud něčemu neporozumíte, pište či volejte.

 

3.B

 1. – 27. 3. 2020

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Přeji dětem i rodičům hodně zdraví a trpělivosti při učení. Gabriela Zdražilová, tř. učitelka

AJ

Učebnice – dokončování 4. lekce.

48-53 pročítat, překládat, využít slovníku nebo překladače, pokud bude nějaké slovíčko neznámé.

54 Říkej, čeho se bojíš? I´m scared of dogs/spiders/snakes etc.

55 tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí u slovesa BÝT (máme napsaný přehled ve školním sešitu ENGLISH )cnapř. You are tired. Are you tired? Yes, I am. No, I´m not. He is happy. Is he happy? Yes, he is. No, he isn´t.

56 cv.1 – říkej, koho vidíš na obrázku This is mum. This is grandma…, cv.3 – najdi věci na horním obrázku a doplň slova ze zeleného rámečku do vět.

Pracovní sešit:

41/2, 3 napiš o dvou kočkách na obrázcích-jakou mají barvu a jak se cítí-unavené, hladové, žíznivé atd.

42 najdi slova, která obsahují hlásku „o“ a zakroužkuj ji

42/3 - napiš počet školních předmětů.

43/1 – zakroužkuj správnou odpověď podle obrázku.

43/2 – doplň slovní spojení z šedého rámečku.

43/3 – odpověz podle sebe (today – dnes).

44/1 – přečti a přelož krátký rozhovor, spoj s obrázkem.

44/2 – doplň slova z šedého rámečku do textu.

44/3 – napiš podle sebe, jestli se bojíš daného zvířete, nebo ne….užikodpovědi: Yes, I am.  /No, I´m not.

s.45 opakování

46/1 – zatrhni pouze otázky, tázací věty.

46/2 – napiš správné věty, pozor na velká písmena, otazníky a tečky.

30. 3. – 3. 4. 2020

Český jazyk

· učebnice str. 67 a PS 13/1, 1, 2 -TELEFONICKÝ ROZHOVOR

· podstatná jména – rod, číslo, pád

· učebnice – projdi si strany 68, 69, 70

· pracovní sešit str. 14, 15 + pracovní list

· písanka str. 18, 19

· pravidelná hlasitá i tichá četba

Matematika

· učebnice str. propočítat 95, 97, 98, 99

· do sešitu 98/13, 99/20 vždy 6 př. se zkouškou na sčítání

· do sešitu 98/9, 99/17 – zápis, výpočet, zkouška, odpověď

· pracovní listy podle potřeby

· G – kružnice 90/1 do sešitu

Prvouka

· učebnice str. 45 - houby

· pracovní sešit 42/1

Děkuji rodičům i dětem za pěknou domácí práci. Gabriela Zdražilová, tř. učitelka

Další úkoly jsou zadávány třídní učitelkou prostřednictvím e-mailu.
 

3.C

 informace o úkolech naleznete na https://priserky-zsmasa.estranky.cz/

 

4.A

Úkoly od 23.3 - 31.3

Čj/ PS – str.14, vše podle zadání

ČJ  - str. 68 – pročíst celou stranu, umět časovat přehled o časování v přítomném čase.

cv.1 – procvičit ústně nebo na folii,

cv.2 – napsat do sešitu, vždy řekni, i podle kterého slovesa se časuje.

ČJ/PS – 15,16

Čt  - str. 98 – 101 / návaznost na Vl.

M

Str. 116 /cv.2,3 - zlomky – vystřihuj – skládej – vybarvuj – nalep do sešitu – zapiš jakou část jsi vybarvil ke každému obrázku.

Str. 117/ cv. 5 narýsuj kružnice, vystřihni – poskládej a vyznač 8 dílků- vybarvi podle zadání – nalep do sešitu – zapiš jakou část celku jsi vybarvil.

Procvičuj písemné sčítání, odčítání, násobení jednociferným i dvojciferným číslem, písemné dělení.

Geo – str. 114, 115/ pročti, podle zadání vypracuj do sešitu ge

Vl – str. 16.- 20. – pročíst, připravit si odpovědi na otázky str.17/1,2,3

        str. 19. – 2 – nakresli do sešitu, 3

        str. 20. – cv. b – vyznač úkoly 1 – 4

Zápis - nalep nebo opiš.

– str. 49 – 51 – pročíst, umět podle encyklopedie poznat živočichy a rostliny

Zápis - nalep nebo opiš a nakresli nebo nalep obrázky.

Aj

Učebnice:

119/2,3 – doplň slova podle obrázku a napiš do škol. sešitu English.

120,121 – přečti, přelož a vypiš neznámá slovíčka do našeho slovníčku.

122 – ústně na základě přečteného textu

123 – návrh ideálního pokojíčku….přečti si seznam Poppy-Poppy´s list a zkus udělat svůj vlastní.

Prac.sešit:

96/1 – zakroužkuj ve slovech „ck“….čteme jako „k“.

96/2 – napiš slova pod obrázek, zakroužkuj v nich „ck“.

96/3 – roztřiď slova na dvě skupiny: věci X osoby a vymysli i další, co znáš.

97/1 – podívej se na Samův pokoj, napiš krátké odpovědi o něm.

97/2 – ptej se a odpovídej – o Sářiném pokoji (označení X je pro zápornou odpověď).

98 – vynechte celou, uděláme společně ve škole.

99/1 – najdi slova a zakroužkuj.

99/2 – podívej se na obrázek, přečti odpovědi a napiš jednoslovní odpověď.

100/2 – naplánuj vlastní pokoj, zatrhni, který nábytek tam chceš mít.

100/3 – napiš odpovědi - otázky na tvůj pokoj.

101/4 – nakresli svůj ‚“ideální pokojíček“.

101/5 – doplň MAIL (za „to“ doplň, komu mail píšeš, k „subject“ doplň předmět mailu, takže „my bedroom“.

Mail začínáme jako dopis pozdravem a oslovením (např. Hi Jane! nebo Hello Jack!) a ukončujeme opět pozdravem a naším podpisem (např. Bye, Petra nebo See you soon, Petra).

Další úkoly jsou zadávány třídní učitelkou prostřednictvím e-mailu.
 

4.B

Pokyny k distanční výuce jsou rozesílány na maily, které rodiče nahlásili ve školní jídelně. Mail třídní učitelky je stavinohova@zsmasa.cz.

Aj

Učebnice:

119/2,3 – doplň slova podle obrázku a napiš do škol. sešitu English.

120,121 – přečti, přelož a vypiš neznámá slovíčka do našeho slovníčku.

122 – ústně na základě přečteného textu

123 – návrh ideálního pokojíčku….přečti si seznam Poppy-Poppy´s list a zkus udělat svůj vlastní.

Prac.sešit:

96/1 – zakroužkuj ve slovech „ck“….čteme jako „k“.

96/2 – napiš slova pod obrázek, zakroužkuj v nich „ck“.

96/3 – roztřiď slova na dvě skupiny: věci X osoby a vymysli i další, co znáš.

97/1 – podívej se na Samův pokoj, napiš krátké odpovědi o něm.

97/2 – ptej se a odpovídej – o Sářiném pokoji (označení X je pro zápornou odpověď).

98 – vynechte celou, uděláme společně ve škole.

99/1 – najdi slova a zakroužkuj.

99/2 – podívej se na obrázek, přečti odpovědi a napiš jednoslovní odpověď.

100/2 – naplánuj vlastní pokoj, zatrhni, který nábytek tam chceš mít.

100/3 – napiš odpovědi - otázky na tvůj pokoj.

101/4 – nakresli svůj ‚“ideální pokojíček“.

101/5 – doplň MAIL (za „to“ doplň, komu mail píšeš, k „subject“ doplň předmět mailu, takže „my bedroom“.

Mail začínáme jako dopis pozdravem a oslovením (např. Hi Jane! nebo Hello Jack!) a ukončujeme opět pozdravem a naším podpisem (např. Bye, Petra nebo See you soon, Petra).

Prosím rodiče, kterým nepřišla e-mailová zpráva, ať se mi ozvou na mé telefonní číslo.
Další úkoly jsou zadávány třídní učitelkou prostřednictvím e-mailu.
 

5.A

ČJ -     uč. 87 – 92

            prac. s. str. 27 – 29

ČT -     str. 115 - 125

M -     uč. str. 107 – 112, G – str. 110

VL -     uč. str. 26 – 29

            prac. s. str. 15 a 18

PŘ -    uč. str. 56 – 57

            prac. s. str. 32

Aj

Slovíčka - Napište dopředu celou 4. lekci, postupně se je učte.

Učebnice

Do s. 47-pročíst, přeložit (používejte překladač/slovník)

Do sešitu školního-English přepište tabulky s. 69/4.3, 4.4, 4.5

42/1- přečti, přelož, vyprávěj ústně o sobě (v kolik vstáváš, co snídáš atd.)

Do škol.sešitu napiš cvičení: 43/3b, -doplň slovesa do vět ve správném tvaru, 43/5a-doplň slovesa v záporu, 45/5b – doplň správné pomocné sloveso

Pracovní sešit s.34, 35, 36, 37, 38/1,2

Další úkoly jsou zadávány třídní učitelkou prostřednictvím e-mailu.
 

Inf - Poslat e-mail na adresu: symersky@zsmasa.cz

 

5.B

 Inf - Poslat e-mail na adresu: symersky@zsmasa.cz

 Další úkoly zadává třídní učitelka prostřednicvím e-mailů.

 

5.C

Aj

Slovíčka- Napište dopředu celou 4. lekci, postupně se je učte.

Učebnice

Do s. 47-pročíst, přeložit (používejte překladač/slovník)

Do sešitu školního-English přepište tabulky s. 69/4.3, 4.4, 4.5

42/1- přečti, přelož, vyprávěj ústně o sobě (v kolik vstáváš, co snídáš atd.)

Do škol.sešitu napiš cvičení: 43/3b, -doplň slovesa do vět ve správném tvaru, 43/5a-doplň slovesa v záporu, 45/5b – doplň správné pomocné sloveso

Pracovní sešit s. 34, 35, 36, 37, 38/1,2

Vl - prac. sešit - str. 8, 9, 10, 11 - používat mapu ČR      
Čt - přečíst nějakou knížku, nachystat si představení knihy (slovně představí v týdnu po Velikonocích)
Další úkoly zadává třídní učitelka prostřednicvím e-mailů.

Inf - Poslat e-mail na adresu: symersky@zsmasa.cz


 • učebnice přečíst str. 51 - 52, PS str. 30, zodpovědět otázky v učebnici na straně 51 a poslat na e-mail prirodoveda5C@seznam.cz , do předmětu uveďte jméno a úkol 1. (23. - 29. 3)
 • učebnice přečíst str. 53 - 55, PS str. 31 (30. 3.  – 5. 4.)
 • učebnice přečíst str. 56- 57, PS str.32 (6. – 12. 4.)
 • učebnice přečíst str. 58 – 59 (13. – 19. 4.)
 • učebnice přečíst str. 60- 61, PS str. 33 (20. – 26. 4.)
 • učebnice přečíst str. 62, PS str. 34 – 35 (27.4.  – 3. 5.)
 • učebnice přečíst str. 63, PS str. 36 – 37 (4. 5..  – 10. 5.)
 • učebnice přečíst str. 64 - 65 (11. 5.  – 17. 5.)
 • učebnice přečíst str. 66, PS str. 38 (18. 5.  – 24. 5.)
 • čebnice přečíst str. 67 - 68, PS str. 39učebnice přečíst str. 51 - 52, PS str. 30, Podívat se na YouRube na Byl jednou jeden život. (25. 5.  – 31. 5.)
 • učebnice přečíst str. 69  - 70, zodpovědět otázky v učebnici na straně 70 a poslat na e-mail prirodoveda5C@seznam.cz ,  (1. - 7. 6.)

 

Další úkoly jsou zadávány třídní učitelkou prostřednictvím e-mailu.
 

 

Webové stránky na další zábavné procvičování učiva:
 
www.skolasnadhledem.cz (kromě jiného i procvičování ČR - zadejte: Geografie, 4. roč. - Česko na mapě)
www.skolakov.eu
www.matyskovamatematika.cz (i s vysvětlením učiva)
www.veselachaloupka.cz
https://testi.cz (testy z AJ, ČJ, Př i s vyhodnocením)
www.umimeanglicky.cz (testy s vyhodnocením)
www.decko.cz (procvičování hravou formou)
www.mojecestina.cz
www.gramar.in
www.matika.in
 
 
A ještě jedna nabídka:
od pondělí 16. 3. bude Čt 2 každý všední den od 9 hodin vysílat pořad UčíTelka - pro každý ročník (1. - 5.) půl hodiny vyučování.