Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci.