Výročí narození spisovatele Karla Čapka si připomněly i děti z oddělení školní družiny STONOŽKY. S dětmi si tentokrát povídala paní knihovnice Jana Rolincová.