Malý architekt

Jako „MALÍ ARCHITEKTI“ si připadali žáci třetích tříd v dopolední aktivitě polytechnické výchovy Malé technické univerzity realizované z projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“. Akce navázala na zkušenosti získané v projektu „Stavitel města“.

V úterý 11. 2. se děti seznamovaly se stavebními pojmy a plány domu, jeho technologickým zázemím a řemesly podílejícími se na realizaci stavby.

Sami si také postavili dům, položili základy stavbě podle nákresu, rozvrhli interiér a vyzkoušeli si orientaci v domě.

Při práci se stavebnicí žáci prokázali své všestranné schopnosti i zručnost.

Mgr. Gabriela Zdražilová