Školní kolo ve vybíjené

V pondělí 27. 1. se konalo školní kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Nejlépe se vedlo žákům 5.A, kteří obsadili 1. místo. Vybrani žáci z těchto tříd budou reprezentovat školu v okrskovém kole 11. února 2020.