Vánoční prázdniny skončily a všichni jsme se v pondělí 6. ledna opět sešli v naší školní družině. Téma dne bylo „Tři králové“. Četli jsme si s dětmi příběhy o tom, kdo to Tři králové vlastně byli a poté jsme společně navštívili bystřický kostel sv. Jiljí, kde jsme si prohlédli betlém, jesličky s malým Ježíškem i krále Kašpara, Melichara a Baltazara, nesoucí vzácné dary. Využili jsme nádherné akustiky kostela a zazpívali jsme si koledy a píseň „My tři králové jdeme k vám“, kterou jsme se v družině naučili. Naposledy jsme se podívali i na dřevěný betlém na náměstí u stromečku. Společně jsme tak ukončili sváteční vánoční období.