Oznámení o zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky

S platností od 1. 1. 2020  se zvyšuje cena jednoho oběda pro cizí strávníky z původních 58 Kč na 64 Kč.

 

Cena obědu pro cizí strávníky:

Podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a na základě rozboru nákladů školní jídelny je stanovena kalkulace na jeden oběd ve školní jídelně pro cizí strávníky takto:

 

Finanční norma na nákup potravin 30,- Kč
Věcné náklady 8,- Kč
Zisk 1,- Kč
Mzdové náklady 25,- Kč
Celkem 1 oběd 64,- Kč