První a druhé třídy se ve středu vypravily v rámci naplňování klíčových kompetencí do Městského divadla ve Zlíně na představení "Příběhy včelích medvídků". Kdo by neznal dva rošťáky Čmeldu a Brumdu ? Představení plné různých bláznivin těch dvou a písniček bylo odměněno potleskem :-). Doprava i vstupné byly uhrazeny z projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II, r. č.: CZ.CZ.02.3.68/0,0/0,0/17_047/0009127., který je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání a státního rozpočtu.