31. 10. se slaví svátek Halloween, který je rozšířený do mnoha zemí. Ujal se i v naší škole, před čtyřmi lety založená tradice patřila letos 9. A. Letošní halloweenskou stezku jsme naladili tematicky na starověký Egypt.