Ohlédnutí za besedou v knihovně v měsíci září

V měsíci září zahájila školní družinka své pravidelné návštěvy městské knihovny. První beseda byla spíše seznamovací a informativní a děti z prvních tříd obdržely přihlášky.