Pevnost poznání

Exkurze žáků do Pevnosti poznání v Olomouci

 

         Dne 21. 6. 2019 se žáci 2. ročníku ZŠ T. G. Masaryka v Bystřici pod Hostýnem zúčastnili exkurze do Pevnosti poznání s výukovým programem:

         - prohlídka stálých expozic muzea

         - výukové programy ,,Tvary světa" a ,,Tvrdá doba kamenná"

         - vědecká výtvarka.

       Programu se zúčastnilo 39 dětí a 4 dospělí. Na výukové programy byly děti rozděleny do 4 pracovních skupin, v nichž plnily úkoly i s tvořením. 

       Ve stálých expozicích si prohlédly a vyzkoušely modely a interaktivní exponáty. Prostory pevnosti nabídly dětem všestranné vyžití.

       Děti si domů odvezly spoustu zážitků a suvenýrů.