Závěrečná beseda v městské knihovně byla malým poděkováním pro paní knihovnice. Děti jim předvedly malý program, zpívaly, tančily, hrály na flétnu a recitovaly. Již nyní se těšíme, co nového pro nás v knihovně připraví na nový školní rok.