Provoz školní jídelny v tomto školním roce končí ve  středu   30. 6. 2021 - výdej obědů 7.30 - 9.00 hodin (k obědu bude balíček). Žáci 1. – 5. třídy dostanou balíček ve třídě spolu s vysvědčením. Cizí strávníci dostanou balíček s obědem již v úterý 29. 6. 2021.  

Odhlašování obědů uzavíráme v pátek 25. 6. 2021 v 6.30 ráno.

Žáci i dospělí, kteří se stravovali ve školní jídelně v tomto školním roce (kromě žáků devátého ročníku), jsou automaticky počítáni na oběd od září 2021. Žáci se budou v jídelně stravovat od čtvrtka 2. září 2021.

 

1. září 2021 vaříme pouze pro cizí strávníky a zaměstnance školy.

 

Výdej obědů na základě elektronického čipu.  Zakoupený čip platí po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba zakoupit čip nový – cena  35,- Kč.

 

 

Provoz školní jídelny v době letních prázdnin:

 

V červenci  -          NEVAŘÍME     -   dovolená

 

V   srpnu  -  od 2. 8. – 31. 8. 2021 školní jídelna vaří. Přihlášky na obědy bereme v kanceláři školní jídelny v pátek 30. 7. 2021 v době od 8.00 do 10.00  - platí se hotově.

Výdej obědů:       10.30  -  11.00  hodin

(vchod do jídelny dvorem od hasičárny)

 

Žáci, kteří mají zájem se stravovat o prázdninách ve školní jídelně, platí plnou cenu oběda jako cizí strávníci.

 

Cena jednoho oběda je  podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb.  stanovena  takto:

Finanční norma na nákup potravin  32,- Kč
Mzdové náklady  29,- Kč
Věcné náklady  8,-  Kč
Zisk  1,-   Kč
Celkem 1 oběd 70,- Kč

Věra Bortlová

vedoucí školní jídelny