Informace o provozu školní jídelny

Provoz školní jídelny v tomto školním roce končí v pátek 28. 6. 2019 - výdej obědů 7.30 - 9.00 hodin (k obědu bude balíček - ovoce, oplatek, Fruko, ... ). Žáci 1. – 5. třídy dostanou balíček ve třídě spolu s vysvědčením. Cizí strávníci dostanou balíček s obědem ve čtvrtek.  

 

Odhlašování obědů uzavíráme v úterý 25. 6. 2019 v 6.30 ráno.

 

Žáci i dospělí, kteří se stravovali ve školní jídelně v tomto školním roce (kromě žáků devátého ročníku), jsou automaticky počítáni na oběd od září 2019. Noví žáci a žáci 1. tříd se mohou stravovat až od 3. září 2019.

2. září bude výdej obědů od 8.30  do 9.30 hodin (k obědu bude balíček). Žáci 2. - 5. třídy dostanou balíček ve třídě.

 

Pokud žáci 2. září 2019 nemají zájem o oběd, mohou si jej odhlásit nejpozději ve středu 28. srpna 2019. Pro cizí strávníky je oběd počítán až od 3. září 2019.

 

Výdej obědů na základě elektronického čipu.  Zakoupený čip platí po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba zakoupit čip nový – cena  35,- Kč.

 

 

Provoz školní jídelny v době letních prázdnin:

 

V červenci  -          NEVAŘÍME     -   dovolená

 

V   srpnu  -  od 1. 8. – 31. 8. 2019 školní jídelna vaří. Přihlášky na obědy bereme v kanceláři školní jídelny v úterý 30. 7. 2019 v době od 8.00 do 11.00  - platí se hotově.

Výdej obědů:       10.30  -  11.00  hodin

(vchod do jídelny dvorem od hasičárny)

 

Žáci, kteří mají zájem se stravovat o prázdninách ve školní jídelně, platí plnou cenu oběda jako cizí strávníci.

 

Cena jednoho oběda je  podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb.  stanovena  takto:

Finanční norma na nákup potravin  30,- Kč
Mzdové náklady  19,- Kč
Věcné náklady  8,-  Kč
Zisk  1,-   Kč
Celkem 1 oběd  58,- Kč

Věra Bortlová

vedoucí školní jídelny