Provoz školní jídelny v tomto školním roce končí v  úterý   30. 6. 2020 - výdej obědů 7.30 - 8.30 hodin (k obědu bude balíček). Žáci 1. – 5. třídy dostanou balíček ve třídě spolu s vysvědčením. Cizí strávníci budou mít 30. 6. 2020 oběd odhlášen.  

Odhlašování obědů uzavíráme v pátek 26. 6. 2020 v 6.30 ráno.

Žáci i dospělí, kteří se stravovali ve školní jídelně v tomto školním roce (kromě žáků devátého ročníku), jsou automaticky počítáni na oběd od září 2020. Noví žáci a žáci 1. tříd se mohou stravovat až od 2. září 2020.

1. září bude výdej obědů od 8.30  do 9.30 hodin (k obědu bude balíček). Žáci 2. - 5. třídy dostanou balíček ve třídě.

 

Pokud žáci 1. září 2020 nemají zájem o oběd, mohou si jej odhlásit nejpozději ve čtvrtek 27. srpna 2020. Pro cizí strávníky je oběd počítán až od 2. září 2020.

 

Výdej obědů na základě elektronického čipu.  Zakoupený čip platí po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba zakoupit čip nový – cena  35,- Kč.

 

 

Provoz školní jídelny v době letních prázdnin:

 

V červenci  -          NEVAŘÍME     -   dovolená

 

V   srpnu  -  od 1. 8. – 31. 8. 2020 školní jídelna vaří. Přihlášky na obědy bereme v kanceláři školní jídelny v pátek 31. 7. 2020 v době od 8.00 do 9.30  - platí se hotově.

Výdej obědů:       10.30  -  11.00  hodin

(vchod do jídelny dvorem od hasičárny)

 

Žáci, kteří mají zájem se stravovat o prázdninách ve školní jídelně, platí plnou cenu oběda jako cizí strávníci.

 

Cena jednoho oběda je  podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb.  stanovena  takto:

Finanční norma na nákup potravin  30,- Kč
Mzdové náklady  25,- Kč
Věcné náklady  8,-  Kč
Zisk  1,-   Kč
Celkem 1 oběd  64,- Kč

Věra Bortlová

vedoucí školní jídelny