Mladý zahrádkář

Okresní kolo se tradičně koná v holešovském zámku. Soutěž je proslulá krásným prostředím, velmi bohatý pohoštěním a zajímavými prohlídkami zámku. V letošním roce to bylo zpřístupnění podzemí v hradním příkopu. Naši žáci byli velmi úspěšní. Dominik Galamboš ze 7. A obsadil 2. místo a Adéla Koláčková z 8. A byla hned za ním třetí. Blahopřejeme oběma a přejeme jim úspěchy v dalším ročníku této zahrádkářské soutěže.

Ing. Jiří Matějček