Polytechnická výchova v 1. a 2. třídách

V měsíci dubnu a květnu proběhly na naší škole v rámci polytechnického vzdělávání lekce Malé technické univerzity. Jednotlivé lekce byly zaměřeny na praktické ukázky fungování technického světa kolem nás. Žáci prvních a druhých tříd se názorně a jednoduše seznamovali s konkrétními tématy a  společnými silami vytvářeli dílo – stavěli mosty, budovali města.

Realizované činnosti byly zaměřeny na rozvoj klíčových dovedností: tvoření podle vzoru, kreativní přístup, práce samostatná i ve skupinách, rozvoj prostorové orientace, představivosti, technického a matematického myšlení, koncentrace pozornosti a vnímání, procvičování hrubé a jemné motoriky, rozvoj komunikačních dovedností, hodnocení a sebehodnocení.