Tři roky naše školní družinka spolupracovala s Okrašlovacím a zábavním spolkem v rámci projektu „Kino po O“. S dětmi jsme se zapojovali do výtvarných aktivit k pohádkám, které byly 1x za měsíc promítány. Za tuto dobu se nám podařilo namalovat spoustu pěkných obrázků, práce děti opravdu bavila, a proto je nám líto, že „Kino po O“ touto sezónou úplně končí.

Děkujeme Okrašlovacímu spolku za spolupráci, třeba se potkáme při jiných aktivitách. Společně několika fotečkami chceme ještě zavzpomínat na některé filmy a práce našich dětí.