Is there anything better than to speak with a native speaker? Our pupils of the 8th and 9th classes had a great opportunity to have a conversation lesson with American car designer Andreas Jakubec who is nowadays in our town. He was very kind to answer a lot of questions about various themes such as weather in California, food, religion, music, politics, festivals or favourite cars. It was really interesting  and inspiring. 

Jak se učit jazyky? Je snad něco lepšího než konverzace s rodilým mluvčím? Žáci z našich osmých a devátých tříd měli skvělou příležitost podebatovat si s americkým automobilovým návrhářem Andreasem Jakubcem, který momentálně pobývá v našem městě. Velmi ochotně zodpověděl nejrůznější otázky dětí na témata jako počasí v Kalifornii, jídlo, náboženství, hudba, politika, svátky nebo oblíbená auta. Bylo to opravdu zajímavé a inspirující.

 Mgr. Věra Kučerová