Chceme se s vámi ještě jednou ohlédnout za akcí "Noc s Andersenem", tentokrát přiblížíme sobotní ráno v knihovně. Po probuzení a ranní hygieně čekala na děti vydatná snídaně. Paní knihovnice namazaly rohlíky s máslem a šunkou, uvařily čaj a za výborné koláče děkujeme maminkám a babičkám. Následovalo malování zážitků z večerní návštěvy města Kocourkova, nejvíce děti malovaly kocourkovské strašidlo. Nechybělo ani společné zhodnocení akce a předání pohlednic od samotného pana Andersena. Závěrečnou tečkou bylo hraní živého pexesa a zpívání s kytarou. Noc s Andersenem nám sice skončila, ale krásné vzpomínky v nás zůstanou nadále. Děkujeme pane Andersene, děkujeme všem v knihovně.
A pokud chcete náš příběh prožít ještě jednou, prohlédněte si jej na stránkách knihovny.

 

 

 

http://knihbph.cz/noc%2Ds%2Dandersenem%2Dv%2Dkoco…/…/p1=1108