Jaro je nejkrásnější roční období. O změnách v přírodě, o ptáčcích vracejících se z teplých krajin, zvířátkách a prvních jarních kytičkách jsme si v pondělí 25. 3. povídali s Mgr. Petrem Kristem, zástupcem pro I. stupeň a členem Mysliveckého sdružení OCHOZY Bystřice pod Hostýnem. Své povídání doplnil pan Krist pěknou prezentací obrázků a prvňáčkům představil svého čtyřnohého kamaráda - pejska Donečku. Ještě jednou mu děkujeme za pěkné povídání.