I když to tak zatím venku moc nevypadá, blíží se nám první jarní den. I děti z oddělení školní družiny KAŠPÁRCI při své páteční besedě v knihovně přivolávaly jaro. Hledaly knížky, ve kterých byly ukryté části papírového klíče s úkoly. Po splnění úkolů připevnily děti kousky klíče na tabuli. Protože byli všichni moc šikovní, podařilo se jim celý klíč vybarvit a otevřít tak dveře jaru.