"Buďme kamarádi" je název programu pro děti, jehož cílem je nahlédnout do světa kamarádů s nejrůznějším postižením. Mezi děti z oddělení HŘÍBCI přišla paní Mgr. Alena Svobodová, aby s dětmi vyzkoušela - jízdu na vozíku, chůzi se slepeckou holí, malování nohami a ústy, znakovou řeč a několik pomůcek a her pro nevidomé a hluché.

My si nyní vážíme toho, že jsme zdraví a pokud se s takovým kamarádem potkáme, určitě mu budeme umět lépe porozumět a vyjít mu vstříc.