Malá vzpomínka od dětí ze školní družinky HŘÍBCI na besedu v městské knihovně v měsíci prosinci.