Anglické divadlo

Ve čtvrtek 13. prosince jsme s žáky osmých a devátých ročníků zavítali do místního Kinoklubu Sušil na představení Divadelního centra ze Zlína s názvem Jack a Joe. Toto představení je koncipované jako inscenovaná učební pomůcka, čeští herci mluví anglicky a pouze občas je děj proložen krátkým českým shrnutím děje a překladem některých zapeklitých slovníček a slovních spojení. 

Ze zdánlivě neškodné situace v životě dvou bratrů se před našima očima odehrál vtipný příběh nabitý akcí, ve kterém šlo o záchranu života. Velké množství divadelních postav, charakterizujících život v USA, dodalo hře dynamiku a nečekané zvraty událostí nás vtáhly přímo do děje. 

Jazyková úroveň byla nastavena tak, že žáci úspěšně zvládli výzvu, kterou divadelní představení v anglickém jazyce určitě je. Dialogy mezi postavami byly založené na srozumitelných zápletkách a tomu přiměřeně odpovídala i náročnost jazyka. Zlínská společnost svá představení vždy konzultuje s pedagogy AJ a dodává také pracovní materiály ve formě gramatických a lexikálních cvičení, které jsou zpracované podle školních osnov. 

Děkujeme Spolku rodičů za finanční příspěvek, který umožnil žákům zhlédnout toho představení.

Mgr Věra Kučerová