Třetí třídy v Rožnově

Žáci třetích tříd navštívili v advetním čase skanzen v Rožnově, aby si připomněli vánočními  zvyky a tradice.