Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil ředitel školy z provozních důvodů volno pro žáky základní školy ve dnech 3. – 4. ledna 2019.

V době ředitelského volna bude mimo provoz také školní družina a školní jídelna.