Stonožky na besedě v knihovně - listopad

Školní družinka STONOŽKY na listopadové besedě v knihovně. Děti si s paní knihovnicí zavzpomínaly na červnové oslavy města.