Každoročně se naše škola zapojuje do dějepisné soutěže pro žáky základních a středních škol Bible a my.

V letošním školním roce se účastnilo 7 žáků šestých a sedmých tříd ve 2.kategorii, řešili otázky na téma Ježíšova podobenství podle Lukáše a dále 6 žáků osmých a devátých tříd ve 3. kategorii s tématem Cesty apoštola Pavla podle Skutků apoštolů.

Ve 2. kategorii zvítězil František Bechník ze třídy 6.B, na 2. místě je Anežka Ryšicová ze třídy 6.A, oba postupují do okresního kola, na 3. místě je Tereza Okoličániová ze třídy 7.B.

Ve 3. kategorii zvítězil Jan Mužný ze třídy 9.A, druhý je Filip Málek ze třídy 8.B, oba opět postupují do okresního kola, na 3. místě je Dominik Maliňák ze třídy 9.B.

Okresní kolo proběhne 30.11.2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Mgr. Věra Kučerová