Naše republika má sto let,

už dost dlouho dobývá svět,

nechybí nám krásná příroda,

chlouba našeho národa.

A taky se povídá po celé planetě,

že Češky jsou nejhezčí na světě.

 

A co historie česká?

Přetrvává až do dneška.

Červená – krev,

modrá – oblaka,

bílá - mraky…

Pojď a oslavuj taky!

6. třída

 

 

100 let republiky

Republika stoletá

má zakladatele Masaryka.

 

Tatík naší vlasti

však zažil velké strasti.

 

Stal se tvůrcem legie,

co tu ještě  prožije?

 

Tvrdě stál proti všem

se svým přítelem Benešem.

 

Před lží bránil Žida

společnost však k němu za to

nebyla vlídná.

 

Rukopisy zpochybnil,

nenáviděn za to byl.

 

Je to chlapík houževnatý

ve světě zcestovalý.

 

Přesvědčoval v Americe!

Co byste ještě chtěli více?

 

Legií měl armádu,

v boji mu dělali parádu.

 

Vytvořil nám republiku,

patří mu hodně díků. 

9. třída 

 

 

Jelikož jsme vlastenci

republiky nadšenci,

musíme se vrátit k tomu,

co událo se lipovému stromu.

 

Světová válka skončila,

republika se zrodila,

okamžik to byl šťastný,

i když jen dočasný.

9. třída

 

Gratulační báseň

ČSR to bývávalo,

teď už je jen Česko,

budeme slavit výročí,

to však není všecko.

 

Přijedou též slavní lidé

ze všech možných zemí,

vzdát poctu prezidentovi,

co jezdil na koni.

 

100 let to je doba dávná,

od těch dob jsme země slavná.

 

 

 

Dneska 100 let slavíme,

ze srdce ti přejeme,

ať dalších sto let přežiješ,

a slávy si užiješ.

 

Všechna česká města slaví,

dobře se u toho baví,

prožíváme dobrá léta,

to ví kdejaká teta.

 

Hymna všude vyhrává,

Masaryk nám zamává. 

6. třída

 

 

Cizinci už spěchají,

ať nezmeškají svůj let

do naší země české,

která slaví 100 let,

do Prahy se vydali,

Karlův most tam hledali.

6. třída

 

 

 

Naše zemička stoletá

přírodou je bohatá,

přejeme ti k výročí,

voda v řekách ať se zatočí.

Už jsi tady dosti let

krásnější než celý svět,

my jsme tady ještě nebyli,

když tě pěknou stvořili.

Byli jsme tenkrát spokojeni

a pak přišlo rozdělení,

ve znaku je český lev,

necítíme žádný hněv.

 

Pro Českou republiku

Jsi naší rodnou zemí,

jsi i naše potěšení,

i když nejsi největší,

pro nás jsi ta nejhezčí.

 

Máš historii bohatou

jako Prahu stověžatou,

žáci dnes o tobě píší,

poslanci o tobě přemýšlí.

 

Máme slavné osobnosti,

vězňům se dostává milosti,

dnes je nám tu hezky,

ale nebylo tomu tak vždycky.

 

Byli tady kolonisté,

předčili je komunisté,

Rusové nás zachránili,

ale potom oloupili.

6. třída

 

 

Moje milá republiko,

tento rok slavíš 100 let,

vynikáš krásou převelikou,

přeje ti celý svět.

Čechy, Morava, Slezsko,

města, obce, vesnice

slaví dnes celé Česko,

užívej si to velice.

 

Rok 1918 se psal,

TGM se otcem stal,

léta plynou jako mraky

a my slavíme taky.

 

Válku a nepokoje lidé zažili

a někteří to přežili,

zem pod vlivem Hitlera

byla zpustošena a zničena.

Květnové osvobození přichází

a Hitler z naší země odchází.

 

Komunisté začali vládnout

a naše země začala opět vadnout,

Jan Palach se na protest upálil,

mnoho lidí svým činem  povzbudil.

6. třída

 

Když 1. světová válka skončila,

nová země se zrodila,

z trosek po válce jak Fénix povstala,

s Masarykem v čele na vrchol se dostala,

 

Čechy, Slovensko, Morava, Podkarpatská Rus a Slezsko,

ta všechna území tvořila  stoleté Československo.

9. třída