McDonald's Cup

V  měsíci říjnu se konala školní kola turnaje McDonald's Cup. V kategorii druhých a třetích tříd si nejlépe vedli žáci 3.A. Druhé místo obsadila 2.C a na třetí příčce se umístila 3.B. V kategorii  čtvrtých a pátých tříd byl nejlepší tým 5.C. za ním pak skončila 5.B a 5.A. ze všech tříd budou vybráni nejlepší hráči, kteří budou na jaře reprezentovat školu v okrskovém kole turnaje McDonald's Cup .